1982 – 2001


1982

8. julija je orkanski veter odkril dve tretjini strehe in sledila so najnujnejša obnovitvena dela. Jeseni smo počastili jubilej – dvajsetletnico šole, krajevna skupnost pa je postavila spomenik Ivanu Kovačiču – Efenki. Posebej so zaživele kulturne, naravoslovne in raziskovalne dejavnosti. Med glavnim odmorom smo organizirali vsakodnevne rekreativne aktivnosti, ki so jih pripravljale  oddelčne skupnosti.
Celjski pokrajinski muzej je praznoval stoti rojstni dan. Celjska glasbena šola je v prizidku pridobila nove učilnice.

1983

Upokoji se je ravnatelj Drago Špendl; ravnateljica je postala Ivana Žuntar, njena pomočnica pa Ljudmila Bojovič. Gledališka skupina pod vodstvom Darka Žvižeja je uprizorila veseloigro Mali strah Bavbav in uspešno nastopila na Naši besedi. Dvanajst članov planinskega krožka je obiskovalo in uspešno končalo planinsko šolo. Začetek delovnega časa se je 28. marca premaknil – v proizvodnih dejavnostih na 7. uro, v družbenih dejavnostih na 8. uro. Proizvodnega dela v tovarni Aero se je udeležila prva skupina učencev 7. razreda in skupaj opravila 124 delovnih ur. Čebelarski krožek je prejel najvišje priznanje Zveze čebelarskih društev Slovenije za uspešno sodelovanje na 6. republiškem tekmovanju mladih čebelarjev na Ptuju.
Na Hudinji je Kovinotehna odprla sodobni prodajni center. Na Savinji so pri Domu upokojencev postavili prvi “mehki” jez za reguliranje višine podtalnice in vode v strugi reke. Slavko Cankar in Smiljan Smodiš ter Bojan Šrot, Aco Pepevnik in Jože Zupan so osvojili 7145 m visoki Gaurishankar v Himalaji.

1984

Šola je dobila prvi računalnik Sinclair ZX Spectrum. Dograjena je bila šolska deponija za premog. V okviru novouvedenih dnevov dejavnosti smo organizirali prvi celostni kulturni dan na šoli.
Obnovili so celjsko tržnico. V Zdravstvenem domu Celje je začel delovati dispanzer za bolezni odvisnosti.

1985

Izmenjali smo obiska z dijaki Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu.
Zaradi hudega mraza smo 7. januarja 1985 učence in delavce šole obvestili, da “morajo imeti tople nogavice, copate in puloverje ter med poukom izvajati  telesne aktivnosti – minuto za zdravje, ker v takem mrazu ne moremo ogreti učilnic na primerno temperaturo”. Rdeči križ Slovenije je šoli podelil diplomo za uspehe pri razvijanju zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, mentorica Vilma Ekselenski pa je prejela Srebrni znak RK.
Januarja so se temperature spustile na -27,2 stopinj C. Restavrator Herbert Kerssenbrock je v Opatijski cerkvi restavriral baročne orgle. Prvič so organizirali maraton Celje – Logarska dolina.

1986

V telovadnici smo obnovili tla in zahodno steno šolske zgradbe na novo zasteklili. Učenci so si ogledali film Poletje v školjki in se srečali s celotno filmsko ekipo.
Februarja je v Celju zapadlo več kot 70 cm snega. V zdravstvenem domu je začela delovati urgentna medicinska služba. Z nemškim Grewenbroichom je Celje podpisalo listino o pobratenju mest.

1987

Novinarski krožek je samostojno vodil tiskovno službo na 11. sejmu Vse za otroka.
Celjska bolnišnica je praznovala 100-letnico. Ustanovljena je bila župnija sv. Duha. Na Kersnikovi ulici so odprli nov podvoz. V stečaj je šlo podjetje LIK Savinja.

1988

Mladi literati so prvič  pripravili celostno literarno srečanje.
Devet celjskih podjetij (Cinkarna, Emo, Etol, Kovinotehna, Zlatarna, Metka, Merx, Libela, Gozdno gospodarstvo Celje) se je uvrstilo med 200 največjih jugoslovanskih izvoznikov. 

1989

Glasilo To in ono je dobilo republiško nagrado za najboljše šolsko glasilo.
Obnovili so celjsko železniško postajo in dostop na perone uredili s podhodi. V Celju so množično podpisovali majniško deklaracijo in Temeljno listino Slovenija 1989.

1990

Novo podobo sta dobili učilnici za kemijo in gospodinjstvo.
Prvič po 36 letih je Celje prizadela katastrofalna povodenj. Celje se je pobratilo z nemškim mestom Singen. Nepravilno parkirana vozila je s celjskih ulic začel odvažati pajek. V Sloveniji je Ljubljanska banka namestila prvi bankomat za splošno rabo.

1991

Upokojila se ravnateljica Ivana Žuntar, vodstvo šole je prevzela Nevenka Matelič Nunčič. Obnovili smo vsa okna na južni strani šole in zasteklitev na vzhodni strani. Organizacija dela je prešla s štirih na tri ocenjevalna obdobja in uvedli smo pouk brez zvonca.
11. april, ko je Celje leta 1451 dobilo mestne pravice,  je postal praznik Mestne občine Celje. Dokaj mirno je minila desetdnevna vojna.

1992

17. februarja ponoči je na dvorišču šole eksplodira bomba in naredila precejšnje razdejanje. Učiteljski zbor se je pridružil prvi splošni stavki učiteljev v samostojni državi. Šola je postala samostojni javni zavod in se je preimenovala v IV. osnovno šolo Celje. 30-letnico šole smo počastili s prvim tednom dejavnosti, odprtjem računalniške učilnice, novim  logotipom  in svečano prireditvijo.
Prenovljena je bila Zidanškova (danes Gosposka) ulica. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so za 2100 obiskovalcev uprizorili šest predstav na prvem festivalu Dnevi komedije.

1993

Ustanovljena je bila Heureka, klub mladih raziskovalcev in mentorjev, ki vključuje mlade, ki sodelujejo pri raziskovalni dejavnosti, njihove mentorje in zunanje sodelavce, učence dodatnega pouka in tekmovalce iz znanj ter udeležence poletnih šol in raziskovalnih tečajev.             

Modra cona v mestu je označila nov prometni režim v Celju. Odprt je bil železniški nadvoz v Tremarjah. KUD Zarja Trnovlje in ZKO Celje sta organizirala prva Novačanova srečanja.

1994

Prenovljeno je bilo šolsko športno igrišče.
Ustanovljena je bila Televizija Celje. V objektu na Ljubljanski ulici so odprli Dairy Queen, prvo “Fast food” restavracijo s hitro prehrano v Celju. V Pokrajinskem muzeju so pripravili edinstveno razstavo za slepe in slabovidne “Dotikajte se predmetov”.

1995

Šolska knjižnica je zaživela v posodobljeni podobi. Sklenjen je bil prvi dogovor o sodelovanju z nogometno šolo Mali šampion.
V Muzeju novejše zgodovine so odprli prvi slovenski otroški muzej Hermanov brlog. Celjski policisti so dobili prva dva laserska merilca hitrosti. Na Krekovem trgu je vrata odprl prvi McDonald’s.

1996

Na INFOSu smo prejeli prvi nagradi za najmikavnejšo in najbolj duhovito šolsko spletno stran. Likovni pedagog Vinko Zajc je ustvaril Facko Genius, maskoto šole.
Poštna številka Celja 63000 se spremeni v 3000. Namenu so predali štiripasovnico Hoče – Arja vas, ki jo je gradilo Cestno podjetje Celje. Z odmevno prireditvijo so praznovali 150- letnico prihoda prvega vlaka Južne železnice v Celje. Na pobudo FitMedie so začeli podeljevati Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji.

1997

Šola je dobila status izobraževalnega centra za računalniško opismenjevanje.
Mestna občina Celje se je prvič celostno predstavila na svetovnem spletu www.celje.si. V mestu so odprli prvo kitajsko restavracijo Fu Hua (kitajska sreča). Na Hudinji so zgradili prvo krožišče v mestu.

1998

Zaradi športnih dosežkov so šolo imenovali za najboljšo športno šolo na Celjskem. S posebnim pravilnikom smo omogočili prilagajanje šolskih obveznosti učencem športnikom, kulturnikom ter mladim raziskovalcem. Fackin dan – celodnevne ustvarjalne aktivnosti ter športne in zabavne igre – smo neposredno prenašali v eter na lastni  frekvenci FK 105,5 MHz ter se neposredno vključevali v program Radia Celje in Radia Ljubljana.
Fit media in NT&RC sta izdala prvi celjski Letopis. V dvorani Golovec je potekalo 22. svetovno prvenstvo v kegljanju.

1999

Fantje so postali državni prvaki v šolskem rokometu. Mladi lutkarji so zmagali na občinskem  srečanju in se udeležili lutkovnega maratona v Slovenski Bistrici. S podpisom listine o sodelovanju je šola postala polnopravna članica mednarodne zveze Unesco ASP. Na pobudo zavoda za šolstvo je ekipa športnikov sodelovala na prvih mednarodnih športnih igrah mladih iz dežel Alpe – Jadran, ki so potekale v Rovinju. Pod “root directorijem” Gregorja Ivška je bila šola izbrana med 5 najboljših osnovnih in srednjih šol na področju računalniškega opismenjevanja v Sloveniji in dobila naziv Šola leta.                                        

Celjski atlet Gregor Cankar je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Sevilli osvojil bronasto medaljo. Zvone Štorman je kupil Hotel Celeia. Celje je dobilo prvo parkirno hišo Glazija.

2000

Ekipa sedmošolcev je zmagala na slovenskem šolskem televizijskem kvizu Male sive celice. Otroški in Mladinski pevski zbor sta se z glasbenimi gosti prvič predstavila na samostojnem koncertu v Narodnem domu.
Celjske košarkarice so prvič postale državne prvakinje. V Muzeju novejše zgodovine so postavili stalno razstavo Živeti v Celju z odmevno obrtniško ulico. Nekdanja učenka Alma Maruška Sedlar je predstavila svoj pesniški prvenec Darovanja.

2001

Na Festivalu vzgoje in izobraževanja v Celju smo se predstavili z interaktivno spletno aplikacijo Orientacija in kartografija ter na prireditvenem odru z  igro Blazno resno popolni. Pripravili smo literarni večer ob svečah. V mednarodnem letu prostovoljstva smo se prvič vključili v projekt Teden prostovoljstva.
130- letnico obstoja sta praznovala Turistično društvo Celje, najstarejše v Sloveniji, in celjsko gasilstvo. V središču mesta so zaprli Železninarja, znano staro “Rakuschevo železnino” in gostilno Ribič na Gosposki ulici.


1962-1981 <       > 2002-danes