Delavci šole


“Razlika med starši in otroci je, da otroci mislijo, da vedo, kdaj smo starši neumni, starši pa vemo, kdaj so otroci neumni!” (Mitja Meršol)

 


Zaposleni na IV. osnovni šoli Celje

Agrež Urška (2003 – 2006), Arbeiter Milena (1964 – 1993), Arnautović Dragoljović Branka (1984 – 1984), Arnejc Karolina (1962 – 1965), Banovšek Ivanka (1982 – 1983), Belej Nada (2003 – 2003), Bertoncel Nevenka (1983 – 1983), Bevc Lucija (1997- 1999), Bitenc Planinc Breda (1965 – 1976), Blatnik  Marija (1973 – 1991), Blatnik Angela (1976 – 1977), Boben Marija (1962 – 1980), Bobera Vida (1962 – 1966), Bohorč Fidler Damjana (1988 – 1989), Bojović Ljudmila (1962 – 1997), Bojovič Mojca (1987 – 1990), Bombek Kalčič Marija (1996 – 1974), Bonač Marija (1965 – 1967), Božnik Primož (1998 – 2004), Borenovič Tanja (2009 – 2010), Brecl Nada (1980 – 2005), Brumen  Anica (1962 – 1979), Brezovšek Marinka (2003 – 2008),  Cestnik  Bojana (2005 – 2006), Centrih Urška (2005 – 2006), Cunjak Tjaša (2011 – 2011), Čadej Angela (1976 – 1977), Čebul Gubenšek Jožefa  ( 1972 – 1973), Čepin Helena (1962 – 1969), Čop  Miroslava (1962 – 1966), Črnko Lili  (1991 – 1993), Čuvan Avgust (1962 – 1984), Čuvan Helena (1992 – 1993), Dečman Nataša (1999 – 2000), Dečman Nevenka (1982 – 1982), Dostal Kristina (1962 – 1987), Drev Ana (1993 – 1994), Ekselenski Vilma (1962 – 1989), Esih Vida (1976 – 2008), Ferk Ana (1994 – 1996), Ferlinc Boris (1962 – 1964), Ferme Vanja (2000 – 2001), Fiket Anita (2002 – 2003), Filej  Ivana (1965 – 1992), Gabriel Tanja (1993 – 1994), Gmajnič Magda (1999 – 2003), Godec Leonida (1989 – 1990), Gorenak Irena (1993 – 1996), Goričan Anka (1962 – 1993), (2000 – 2002), Grabar Majda (1976 – 1991), Gracej Nataša (2010 – 2010), Gradišar Alojz (2003 – 2003), Grajžl Cvetka (1987 – 1988), Grčar Topolšek Frančiška (1981 – 1981), Hartman Zinka (1962 – 1965), Himmerleich Bojan (1987 – 1989), Hočevar Lidija (1987 – 1989), Horvat Mitja (2008 – 2008), Hrastnik Hribar Justina (1962 – 1968), Hribar Marija (2002 – 2002), Iršič Danica (1995 – 1998), Ivanjko Silva (2002 – 2006), Jakop Breda (1984 – 1985), Jančič Stanislav (1984 – 1987), Jarh Marija  (1964 – 1990), Jekl Zver Marija (1996 – 1996), Jelen Marija (1962 – 1971), Jelenc Ograjenšek Nina (2010 – 2012), Jeršič Danijela (2004 – 2004), Jevnišek Nataša (1989 – 1989), Jezernik Jerneja (1997 – 1997), Jurkovnik Anica  (1962 – 1977), Jurkovnik Bogdan (1981 – 1982), Kač Sašo (2004 – 2005), Kačičnik Petra (2004 – 2005), Kitanovski Aleksander (1982 – 2009), Klarer Magdalena (1972 – 1977), Klemenčič Barbara (1986 – 1988), Klemenčič Jerneja (2007 – 2008), Knez Marija (1968 – 1970), Kočevar Barabara (1973 – 1978, 1980 – 1998), Kodrin Marija (1999 – 2001), Kolar Marija (1971 – 2010), Kostajnšek Silvo (1966 – 1967), Koštomaj Karmen (1983 – 1989), Kostomaj Nevenka (2002 – 2002), Friškovec Egida (1975 – 1980), Kramer Ivan (1963 – 1966), Kramer Pavla (1973 – 1977), Vidas Lucija (1964 – 1982), Krašovec Vera (1962 – 1980), Pukmeister Hilda (1962 – 1977), Križman Marija (1963 – 1985), Križman Vladimir (1962 – 1989), Križnik Irena (1975 – 1977), Kroflič Brance Terezija (1962 – 1973), Kučič Amalija (1966 – 1986), Kugler Neža (1965 – 1967), Kukovič Sikošek Hermina (1965 – 1971), Kunc Danijela (1993 – 1994), Kvas  Suzi (1992 – 1995), Lah Avgusta (1962 – 1965), Lah Milena (1962 – 1994), Lainšček Ivana (1974 – 1986), Lampensberger Irena (1990 – 1991), Leder Marija (1962 – 1964), Lednik  Zarja (1985 – 1985), Lešek Roman (1962 – 1973, 1976 – 1996), Lipnik Cecilija (1972 – 1974, 1975 – 1987), Lipnik Roškarič Marija (1972 – 1973), Lorger Martin (1965 – 1967), Lorger Terezija (1965 – 1967), Lukežič Brinkovčar Danica (1973 – 1974), Maček  Julijana (1964 – 1982), Maksimović Milica (1982 – 1992), Mandić  Miladinka (1993 – 1994), Marinček Marjanca (1964 – 1975), Markovič Nuška (1976 – 1977), Meotedović Breda (1962 – 1963), Meško  Mara (1971 – 1999), Motoh Jožefa (1962 – ?), Mraz Marjeta (1993 – 1993), Murko  Vladimir (1993 – 1994), Nejedly Veselko Mirjana (1962 – 1962), Nikolov Marjeta (1993 – 1993), Nosan  Tonca (1963 – 1965), Ocvirk Marija (1962 – 1976), Ojcinger Vera (1976 – 1983), Orešnik Nada (1963 – 1971), Palir  Matija (1962 – 1977), Palir Elizabeta (1962 – 1977), Papež Jezernik Marija (1975 – 1980), Perkovič Ivan (1968 – 1996), Petriček Aleš (1995 – 1997), Plajnšek  Brigita (1999 – 2000), Planinšek Badovinac Antonija (1971 – 1977), Plešnik Ivica (2005 – 2010), Plevnik Petra (1997 – 1999), Podčedenšek Urška (2001 – 2002), Potočnik Darja (1993 – 1998), Povalej Zdenka (1981 – 1986), Priganica Jasmina (2000 – 2001), Puhman Ana (1988 – 1988), Pušnik Andreja (1993 – 1994), Pušnik Maja (2006 – 2007), Rajhman Zlata (1966 – 1979), Rakun Marija Renata (1972 – 1977), Ramšak Valerija (1997 – 1998), Rančigaj Marija (1965 – 1967), Razboršek Jelič Darinka (1990 – 1991), Romih Zorica (2005 – 2006), Roškarič Marija (1972 – 1973), Sakulac Gabrijela (2003 – 2005), Seles Anita (1996 – 1999), Senger Laura (2001 – 2002), Sibinčič Cvetka (1983 – 1984), Sikošek Hermina (1962 – 1965), Skale Mojca (1982 – 1987), Skale Polutnik Ivana  (1962 – 1977), Slapnik Bojana (2003 – 2005), Slemenšek Ljudmila (1962 – 1979), Stanek Špela (2008 – 2008), Stanič Janko (1964 – 1971), Stopar Jadviga (2004 – 2005), Studen Ljudmila (1971 – 1980), Šarlah Julija (1993 – 1993), Šoter Melavc Zdenka (1963 – 1978), Špendl Drago (1962 – 1983), Špiljak Justina (1976 – 1999), Štrajhar Franc (1963 – 1964), Štrukelj Anka (1962 – 1979), Švegl Jože (1973 – 1976), Tilinger Albina (1965 – 1991), Točaj Justina (1963 – 1981), Toman Milena (1976 – 1980), Toplak Francka (1962 – 1963), Tratnik  Suzana (1973 – 1987), Trstenjak Zofija (1971 – 1989), Tursan Ivana (1962 – 1988), Uranič Francka (1966 – 1980), Valenčak Jože (1962 – 1973), Vetrih Rozalija (1973 – 1990), Videčnik Desanka (1962 – 1981), Vipotnik Grobelšek Alojzija (1980 – 1980), Vizjak  Darinka (1967 – 1977), Vizjak  Rudolf (1970 – 1981), Vizjak Stanko (1976 – 1978), Vodopivec Frančiška (1962 – 1977), Volfand Jože (1965 – 1967), Vrhovšek Lucija (2004 – 2005), Vrščaj Hugo (1967 – 1967), Vukaljović Živković Milovanka (1982 – 1994), Vukovič Vrečko Lidija (1996 – 1999), Zagorec Suzana (1990 – 1990), Zalašček Marjeta (1993 – 1994), Zupan Mariza (1962 – 1964), Zupanc Ivan (1962 – 1968), Zupanc Štefanija (1962 – 1963), Žuntar Ivana (1962 – 1991), Župevc Petra (1996 – 1997).

Preko javnih del so naloge informatorja – spremljevalca učencev ali izvajalca učne pomoči opravljali: Darko Gmajnič, Uroš Gorinšek, Barbara Škedelj, Marko Hodnik, Leja Furlan, Simona Žlender in Sonja Antloga.

 


V šolskem letu 2012/2013 je bilo na IV. osnovni šoli Celje zaposlenih 56 delavcev:

Manja Kozovinc, Alenka Perlič, Ksenija Leskovšek Korber, Nevenka Mulej, Renata Lupše Knez, Ana Majcen, Lidija Jevšnik, Ilonka Kovač, Zdenka Bohnec, Ida Rebernik, Dragica Kranjc, Leopold Hribernik, Suzana Križnik, Nataša Lemež, Jelka Hribernik, Jerneja Pavlič,  Marja Poteko, Alenka Šauperl, Melita Broz, Gregor Ivšek, Simon Dražumerič, Alenka Kostanjevec, Barbara Vukovič, Bojana Cmok Mlinarič, Mojmir Mosbruker, Branka Gal, Nina Jelen, Simona Zobec, Albina Herman, Jolanda Ipšek Ulrych, Vinko Zajc, Sandra Đulabić, Sabina Litera, Silva Žvižej, Milica Ovtar, Karin Trepelj, Alenka Šmarčan, Katja Kojnik Vengust, Barbara Jager, Saša Bratina, Nina Jazbinšek; Ivanka Federnsberg Turinek, Helena Čuvan in Nevenka Matelič Nunčič.

Danica Mastnak (poslovna sekretarka), kuharice Marija Gaberšek, Karolina Ribič in Bernarda Štepihar, hišnik Peter Kotnik, čistilci Danica Goleš, Jožica Novak, Asija Hodžić, Razija Bečirbašić, Slavica Krajnčec in Srečko Žumer ter informatorka Alja Stanonik.

 


Seznam je pripravila Danica Mastnak.