Fotogalerija


Pozabi iztrgani polstoletni trenutki naše poti, ki opise spominsko opredmetijo…


 

Celjski tednik, XII, 14.9.1962

Celjski tednik, 14.9.1962

Drago Špendl, prvi ravnatelj, 1962

Drago Špendl, prvi ravnatelj, 1962

Ivana Žuntar, ravnateljica

Ivana Žuntar, ravnateljica od 1983

 

 

 

 

 

 

Milica Bojović, v.d. ravnateljice

Milica Bojović, pomočnica ravnateljice

Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica

Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica od 1991

Učiteljski zbor, 1972

Učiteljski zbor, 1972

 

 

 

 

 

 

Učiteljski zbor, 1996

Učiteljski zbor, 1996

Delovni kolektiv, 2012

Delovni kolektiv, 2012

Udarniška akcija, 1962

Udarniška akcija, 1962

 

 

 

 

 

 

Učni uspeh v šolskem letu 1962/1963

Učni uspeh v šolskem letu 1962/1963

Šolsko glasilo na "ciklostilu"

Na “ciklostilu” so nastajala prva izmed 8 šolskih glasil.

Republiška nagrada za najboljše šolsko glasilo, 1989.

Republiška nagrada za najboljše šolsko glasilo, 1989.

 

 

 

 

 

 

Gledališka igra Cinca Marinca, 1962

Gledališka igra Cinca Marinca, 1962

Pionirski, odred, 1963

Pionirski, odred, 1963

Harmonikarska sekcija, 1967

Harmonikarski orkester, 1967

 

 

 

 

 

 

Pevski zbor z Mileno Arbeiter, 1968

Pevski zbor z Mileno Arbeiter, 1968

Pevski zbor z zborovodkinjo Jolando Ipšek Ulrych, 2007

Pevski zbor z zborovodkinjo Jolando Ipšek Ulrych, 2007

Športna vzgoja v 60. letih z Desanko Videčnik

Športna vzgoja v 60. letih z Desanko Videčnik

 

 

 

 

 

 

Prvomajska parada, 1963

Prvomajska parada, 1963

Koncni_izlet_1966_IV_OS

Končni izlet – Piršev dom nad Mislinjo, 1966

Štiriinšestdeset različnih interesnih dejavnosti

Štiriinšestdeset različnih interesnih dejavnosti

 

 

 

 

 

INFOS '96, Dnevi računalništva

Projekt RO – Šola leta 1999

Državni prvaki v šolskem rokometu, 1999

Državni prvaki v šolskem rokometu, 1999

Zmaga na kvizu Male sive celice, 2000

Zmaga na kvizu Male sive celice, 2000

 

 

 

 

 

 

Fackina kolesarska pot, od 2002

Fackina kolesarska pot, od leta 2002

Folklorna skupina Facka, 2004

Folklorna skupina Facka, 2004

Planinski krožek Lazohribec pri Pečovniški koči, 2007

Lazohribci pri Pečovniški koči, 2007

 

 

 

 

 

 

Poslikava velikih reklamnih panojev, 2010

Poslikava velikih reklamnih panojev, 2010

Priznanje Blaža Kumerdeja, 2010

Priznanje Blaža Kumerdeja, 2010

Robotika 2010 - "naučili" smo ga govoriti, plesati in ločevati barve

Robotika 2010 – “naučili” smo ga govoriti, plesati in ločevati barve

 

 

 

 

 

 

Celjska milja - tek prijteljstva, 2011

Celjska milja – tek prijateljstva, 2011

Predstavitev na Evropski vasi v Zrenjaninu, 2013

Predstavitev na Evropski vasi v Zrenjaninu, 2013

Nadpovprečni rezultati – Kulturna šola, 2016